T.J. Sokol Olomouc - Bělidla

Aktuality

TáBORYRozpis letošních táborů:

Tábory


valná hromada

Valná hromada, která se měla konat 25. března 2020 se odkládá na neurčito. O novém termínu Vás budeme včas informovat.

ZRUŠENÍ CVIČENÍ VŠECH SLOŽEK

Z důvodu nařízení vlády ze dne 10.3. se ruší cvičení všech složek až do odvolání.

ZRUŠENÍ SPOLEČENSKÉHO

VEČÍRKU

Z důvodu nařízení vlády ze dne 10.3. se ruší společenský večírek, který se měl konat dne 14.3. v restauraci Na Pile. Prosíme všechny o šíření této zprávy mezi naše příznivce a přátelé.

Valná hromada


Zveme všechny členy na valnou hromadu, která se uskuteční 25. března 2020 v 18:00 na Pavilonku ul. Táboritů 271/11.

Program:

  • zahájení
  • volba předsedy VH a mandátové komise
  • kontrola usnesení z minulé valné hromady
  • výroční zpráva o činnosti, hospodaření a zpráva kontrolní komise za rok 2019 a plány na rok 2020 - starosta, jednatel, hospodář a členové výboru jednoty, všestrannost, tenis, stolní tenis.
  • návrh výboru jednoty na rozdělení zisku za rok 2019 (bude předneseno v rámci bodu č. 4)
  • volba nového člena výboru za odstupivšího bratra J. Jančáře za ORT
  • rozprava k předneseným zprávám a k dalším provozním věcem jednoty, různé
  • schávelní výroční zprávy a schválení usnesení valné hromady
  • závěr.

Během valné hromady bude podáváno drobné občerstvení.

Po skončení valné hromady bude možnost zaplacení členských poplatků na rok 2020.

Vřele doporučujeme účast všem členům naší jednoty.

dětský karneval

Zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční dětský karneval, který pořádáme ve spolupráci se školou pro sluchově postižené v Olomouci.

Čekat vás bude mimo jiné diskotéka, sportovní soutěže, tombola a kolo štěstí. A kdyby vám náhodou při té vší zábavě vyhládlo, nachystáno bude i občerstvení.

Karneval se uskuteční 7. března 2020 od 14:00 v tělocvičně školy pro sluchově postižené. Tu najdete na adrese Kosmonautů 4, Olomouc. Vstup na akci je 50 Kč.

A nezapomeňte, že v kostýmech nemusí přijít jen vaše děti!

Těší se na Vás cvičitelé T.J. Sokol Olomouc-Bělidla

DEN SOKOLSTVA

8.10. 2019 18:00


Zveme všechny děti a jejich rodiče, členy naší T.J. i jejich přátele, aby s námi uctili památku všech hrdinů-Sokolů, kteří bojovali za 2. světové války proti fašismu, na akci „Večer sokolských světel“ u řeky Bystřičky.

Den Sokolstva vzpomeneme letos v úterý 8. října 2019. Zájemci, kteří si chtějí připomenout tento památný den, ať přijdou v 18:00 hod. k lávce u řeky Bystřičky vedoucí do Hodolan.

Připravte si pro sebe a své děti symbolickou lodičku – ze dřeva nebo z kůry, a na ni připevněte čajovou svíčku (bez plechového obalu; předem vyzkoušejte, zda lodička svíčku unese a nepřevrhne se). Po společném zapálení svíček hromadně pošleme lodičky, s tichou vzpomínkou na padlé hrdiny po proudu řeky.

Těšíme se na vaši hojnou účast- výbor a cvičitelé T.J. Sokol Olomouc-Bělidla.

začínáme cvičit 9.9.2019