Tábor žactvo

Pro koho je tábor určen:

Tábor je určen pro chlapce a dívky přibližně od 2. třídy základní školy, přibližně do 15 let věku. (Pořadatelé tábora si vyhrazují právo rozhodnout v této věci individuálně.)

Přihlášky:

Registrace na tábor probíhá ve dvou kolech.

První kolo (předregistrace) jsou rozdány přihlášky s předvyplněným jménem pro loňské účastníky. (Přihlášky jsou zaslány pomocí emailu uvedeného na loňské přihlášce.) Doručením mailu je přihláška považována za doručenou. Na využití přednostní registrace mají rodiče omezený čas. (Přibližně měsíc od doručení.) Po tuto dobu jim je rezervováno místo na základě loňské účasti na táboře.

Ve druhém kole jsou rozdávány čisté přihlášky pro nové účastníky. Po uvolnění čistých přihlášek bude o přijetí na tábor rozhodovat především pořadí doručení přihlášky k rukám hlavního vedoucího.

Platba:

Platba je za běžných okolností možná do 31.5. daného roku.

V případě žádostí o fakturu kontaktujte hospodáře mailem (hospodar <zav> sokolbelidla.cz)

Bez uhrazení částky není přihláška platná.

č. ú. 234231696/0300

Dokumenty:

Aby se Vaše dítě mohl účastnit tábora, je za potřebí odevzdat příslušné dokumenty. Táborovým dokomentům je věnována samostatná sekce táborové dokumenty.

Hlavní vedoucí:

Lukáš Michalík

725145364

tabor<zav>sokolbelidla.cz

Táborový hospodář:

Zdeněk Burda

605221239

burda.zdenek <zav> sokolbelidla.cz

Hospodář jednoty:

Jaroslav Michalík

602720398

hospodar <zav> sokolbelidla.cz