Členství v T.J. pro táborníky

Členství účastníků tábora v T.J. Sokol Olomouc-Bělidla

Přihlášením dítěte na tábor se Vaše dítě podle provozního řádu tábora stává členem Sokola, respektive členem Tělocvičné jednoty Sokol-Olomouc Bělidla. Řádný člen pak může využívat všechny naše služby.

Jak to funguje

Česká obec sokolská (ČOS) sdružuje v rámci své organizace tělocvičné jednoty po celé České republice. Jednou z takových jednot je i T.J. Sokol Olomouc-Bělidla.

Uhrazením členského příspěvku se dítě stává členem ČOS a je mimo jiné kryto hromadným pojištěním členů.

Oddílový příspěvek v případě tábora bude sloužit našemu táborovému provozu.

Pokud byste chtěli využít našich služeb i v rámci jiných aktivit, nejen na táboře, stačí kontaktovat některého z našich oddílových cvičitelů. Na základě členství v ČOS je možno navštívit i jiné sokolské jednoty. Ty však mají právo žádat svůj vlastní oddílový příspěvek. (Členský příspěvek se již znovu nehradí.)

Sokol je nejstarší organizací na našem území. Je založen na dobrovolnosti a přátelství (více stanovy - viz níže). Fyzické povinnosti vzhledem k naší tělocvičné jednotě členstvím v ČOS nevznikají.

Kam všude můžete do Sokola zavítat se dozvíte zde: https://sokol.eu/bud-sokol

Co když už je Vaše dítě členem Sokola (ČOS)?

Pokud je Vaše dítě členem ČOS v naší nebo jiné sokolské jednotě a má řádně zaplaceny příspěvky pro letošní rok, nebude Vám příslušná částka účtována.

Výsledná faktura za pobyt na táboře

Aby vše fungovalo správně i účetně, uvidíte na faktuře tři položky:

Účastnický poplatek
Oddílový příspěvek
Členský příspěvek

Všechny tyto položky budou využity pro Vaše děti na pobyt na táboře. Účastnický poplatek zahrnuje hlavní náklady na provoz tábora. Členský příspěvek pokrývá pojištění a administrativní zabezpečení akce. Oddílový příspěvek je vyúčtován, stejně jako účastnický poplatek, na materiál a zabezpečení provozu tábora.


Navazující odkazy:

stanovy ČOS

https://drive.google.com/file/d/1n_hZ-6iXIjpezmkmD2YAYDzQWHpUyPXK/view?usp=sharing


GDPR směrnice ČOS https://drive.google.com/file/d/122LWWknlt-h-eyk4miJn0J-71CbxJp49/view?usp=sharing