žactvo -Táborové Dokumenty

Upozornění

Upozorňujeme rodiče, že je naprosto nutné, aby dodržovali termíny a formu odevzdání dokumentů. V případě neodevzdání nebo špatného vyplnění se vystavují nebezpečí, že nepřevezememe zodpovědnost za Vaše děti. 

Tento dokument již primárně nevydáváme. Lékaři mají své vlastní tiskopisy. V případě nutnosti vydáme na žádost rodičů.

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře (Posudek o zdravotní způsobilosti) je povinný dokument ze zákona (z vyhlášky). Slouží k předání informací o zdravotním stavu dítěte organizátorovi tábora. Dítě musí být schopno se zúčastnit tábora bez omezení. Případná omezení je nutné s námi probrat před odesláním přihlášky. Dětský tábor je pro děti často fyzicky náročný. Záleží nám na zdraví Vašich dětí.  Po dobu tábora zodpovídáme za Vaše děti. Máme dlouholeté zkušennosti a spolupracujeme se zdravotníky. Na základě toho si necháváme možnost odmítnou dítě s jistým hendikepem - který se neslučuje s pobytem na táboře. 

Bez potvrzení od lékaře dítě nemůže nastoupit na tábor.

Tento dokument může lékař vystavit na svůj vlastní tiskopis. 

Nástupní list dítěte.pdf

Nástupní list dítěte

V nástupní listu garantujete pořadateli akce především zdravotní stav dítěte v den odjezdu na tábor. Toto prohlášení podepisují rodiče. Jedná se o čestné prohlášení - při uvedení nepravdivých informací nebo při zamlčení skutečností bude po rodičích požadována náhrada za vzniklé škody. 


Tento dokument bude aktualizován pro ročník 2020

Hygienické podmínky tábora.pdf

Hygienické podmínky tábora

Informativní dokument pro rodiče o stavu a fungování táborové základny. 

Táborový řád.pdf

táborový řád

Táborový řád pro naše táborníky.

Provozní řád tábora.pdf

Provozní řád tábora

Provozní řád tábora, určený pro naše táborové vedoucí, rodiče a táborníky. 

Návštěvní řád tábora.pdf

Návštěvní řád

Návštěvní řád určený pro rodiče a kamarády vedoucích 

GDPR-Informovaný souhlas - Multimediální záznam z tábora a jeho prezentace.pdf

Informovaný souhlas

Znění souhlasu se zpracování osobních údajů v rozsahu digitálních médií. 

sokol_belidla_zasady_zapc_os_údaj.pdf

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů