Archiv

dětský karneval

Zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční dětský karneval, který pořádáme ve spolupráci se školou pro sluchově postižené v Olomouci.

Čekat vás bude mimo jiné diskotéka, sportovní soutěže, tombola a kolo štěstí. A kdyby vám náhodou při té vší zábavě vyhládlo, nachystáno bude i občerstvení.

Karneval se uskuteční 7. března 2020 od 14:00 v tělocvičně školy pro sluchově postižené. Tu najdete na adrese Kosmonautů 4, Olomouc. Vstup na akci je 50 Kč.

A nezapomeňte, že v kostýmech nemusí přijít jen vaše děti!

Těší se na Vás cvičitelé T.J. Sokol Olomouc-Bělidla

DEN SOKOLSTVA

8.10. 2019 18:00


Zveme všechny děti a jejich rodiče, členy naší T.J. i jejich přátele, aby s námi uctili památku všech hrdinů-Sokolů, kteří bojovali za 2. světové války proti fašismu, na akci „Večer sokolských světel“ u řeky Bystřičky.

Den Sokolstva vzpomeneme letos v úterý 8. října 2019. Zájemci, kteří si chtějí připomenout tento památný den, ať přijdou v 18:00 hod. k lávce u řeky Bystřičky vedoucí do Hodolan.

Připravte si pro sebe a své děti symbolickou lodičku – ze dřeva nebo z kůry, a na ni připevněte čajovou svíčku (bez plechového obalu; předem vyzkoušejte, zda lodička svíčku unese a nepřevrhne se). Po společném zapálení svíček hromadně pošleme lodičky, s tichou vzpomínkou na padlé hrdiny po proudu řeky.

Těšíme se na vaši hojnou účast- výbor a cvičitelé T.J. Sokol Olomouc-Bělidla.

začínáme cvičit 9.9.2019

Večírek přátel Sokola Bělidla: 23.2.2019 v restauraci Na Pile od 19.00 hod.


18.2. 2019 - Jaroslav Michalík

Upozorňujeme rodiče, že tradiční karneval pro děti bude až v sobotu 23. března 2019. Opět v tělocvičně ve škole pro sluchově postižené.

Valná hromada

4. 2. 2019 - Jaroslav Michalík

POZVÁNKA

na volební valnou hromadu jednoty, která se koná ve středu dne 20. března 2019 v 18.00 hod. na Pavilonku

NA PROGRAMU:

  1. Zahájení a volba předsedy VH, volební komise, zapisovatele, mandátové komise a návrhové komise.

  2. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady, zprávy o činnosti v r. 2018 a plány na r. 2019: starosta, jednatel, hospodář, náčelnictvo, odbor sportu, stolní tenis, vzdělavatel.

  3. Zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření jednoty v r. 2018.

  4. Rozpočet na r. 2019.

  5. Informace o členských a odd. příspěvcích v r. 2019 a schválení oddílových příspěvků.

  6. Volby, kandidátní listina bude včas zveřejněna.

  7. Schválení změny sídla jednoty.

  8. Schválení výroční zprávy, schválení usnesení, závěr.

V průběhu jednání bude podáno malé občerstvení.

Luboš T o u š e k

starosta T. J. Sokol Olomouc-Bělidla