Archiv

Večírek přátel Sokola Bělidla: 23.2.2019 v restauraci Na Pile od 19.00 hod.


18.2. 2019 - Jaroslav Michalík

Upozorňujeme rodiče, že tradiční karneval pro děti bude až v sobotu 23. března 2019. Opět v tělocvičně ve škole pro sluchově postižené.

Valná hromada

4. 2. 2019 - Jaroslav Michalík

POZVÁNKA

na volební valnou hromadu jednoty, která se koná ve středu dne 20. března 2019 v 18.00 hod. na Pavilonku

NA PROGRAMU:

  1. Zahájení a volba předsedy VH, volební komise, zapisovatele, mandátové komise a návrhové komise.
  2. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady, zprávy o činnosti v r. 2018 a plány na r. 2019: starosta, jednatel, hospodář, náčelnictvo, odbor sportu, stolní tenis, vzdělavatel.
  3. Zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření jednoty v r. 2018.
  4. Rozpočet na r. 2019.
  5. Informace o členských a odd. příspěvcích v r. 2019 a schválení oddílových příspěvků.
  6. Volby, kandidátní listina bude včas zveřejněna.
  7. Schválení změny sídla jednoty.
  8. Schválení výroční zprávy, schválení usnesení, závěr.

V průběhu jednání bude podáno malé občerstvení.

Luboš T o u š e k

starosta T. J. Sokol Olomouc-Bělidla