Před odjezdem

Před odjezdem dítěte na tábor zkontrolujte:

zda má dítě zabalené všechny potřebné věci. Jako jsou například léky (s popisem dávkování), věci osobní hygieny (zejména u dospívajících dívek), spacák, gumáky, pláštěnka.


Důležité je také mít potvrzení o bezinfekčnosti, nazývané také nástupní list dítěte. Tento papír je nutné odevzdat při předání dítěte. Datum podpisu je v den odjezdu na tábor.

Věci jsou přepravovány odděleně od dětí. Je dobré, aby byly věci zabaleny pokud možno pohromadě v jednom kufru. Spacák, pokud není zabalen v kufru nebo ruksaku, by měl být ošetřen proti navlhnutí v případě špatného počasí. Všechny zavazadla prosím dítěti podepište. Do autobusu by mělo mít dítě malý ruksáček s nejnutnějšími věcmi, jako je například pití. Pláštěnka v případě špatného počasí, nebo čepice v případě, že bude pěkně.

Pamlsky, kokina, limonády dětem balit nemusíte. V průběhu tábora dostanou i sladkosti. Také mobilní telefon není nutným vybavením. Spojení je vždy možné přes hlavního vedoucího, nebo hospodáře.